ptcc_bg.jpg

טופס רישום מתחרה לליגות המירוצים של פרודרייב

אנא מלא את השדות הרשומים מטה לצורך רישום פרטי המתחרה שלך למהלך עונת המירוצים הקרובה.

נבקשתך למלא את פרטיך האישיים בתואם לתעודת הזהות לצורך כיסוי תעודת הביטוח.

*הפרטים משמשים לשימוש פנימי בלבד ולא משותפים עם שום גורם צד שלישי, למעט חברת הביטוח המפעילה את הביטוח לפעילות המתבצעת.

*שים לב כי מילוי הפרטים אינו מאשר השתתפותך בליגה. במידה וברצונך להשתתף במירוץ או בעונה שלמה - יש לרכוש את אחת מחבילות המירוצים המוצעות.

לחבילות מרוצים עבור ליגת הטורינג הפתוחה לחץ כאן

personal.png
arrow&v
  •  בחירת הקטגוריה אינה מבטיחה את הצטרפותך לקטגרויה המבוקשת.הקטגוריה   הסופית תקבע ע"י המארגנים לאחר בדיקת הטופס

מלא את הפרטים כפי שכתובים ברשיון הכלי התחרותי.

במידה ולא כתוב, השאר שדה ריק.

vehicle.png

לפני שליחת הטופס, אנא וודא כי כל הפרטים שמסרת נכונים, ותואמים את הפרטים המצויינים ברשיון הכלי התחרותי/בתעודת הזהות.

לאחר ההרשמה, מארגני התחרות יעברו על הפרטים שנמסרו שיקבעו את הקטגוריה אליה תשובץ עפ"י התקנון והודעה על הקטגוריה אליה תשובץ

תמסר בדואר האלקטרוני אותו הזנת.

אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי נכונים לטובת תחרות הוגנת, אני מבין שבמהלך העונה יבוצעו בדיקות טכניות ובמידה וימצא כי נמסרו פרטים שגויים אני עלול להפסל מהמירוץ ו/או מהליגה כולה ללא החזר כספי.

אני מתחייב לעדכן את מנהל המירוץ ביום האירוע לגבי כל שינוי שאבצע ברכבי במהלך העונה, וזאת שבוע לפני המירוץ.

אני מאשר כי קראתי, הבנתי ואתחייב לעמוד בתקנון הליגה (תקנון ליגת טורינג תקנון ליגת סיבולת)

הרשמה התקבלה, תודה!

אנא ודא כי מילאת את כל השדות הנחוצים כראוי

* שים לב ההרשמה מותנית בתשלום, מילוי הטופס אינו מקנה השתתפות בליגה.

לאחר שליחת הפרטים תועבר באופן אוטומטי אל עמוד התשלום.

במידה ומילאת את הפרטים ולא הגעת לעמוד התשלום, או שברצונך להרשם מאוחר יותר

לחץ כאן