mdc_bg.jpg

טופס הרשמה לליגת MDC

אנא מלא את השדות הרשומים מטה לצורך רישום פרטי המתחרה שלך למהלך עונת ה MDC הקרובה.

נבקשתך למלא את פרטיך האישיים בתואם לתעודת הזהות לצורך כיסוי תעודת הביטוח.

בנוסף יש למלא את הפרטים המדוייקים של הרכב בתואם לרשיון הרכב, ובאם נעשו שינויים ברכב יש להצהיר זאת בסעיפי השיפורים, לצורך התאמת הקטגוריות ויצירת תחרות הוגנת.

*הפרטים משמשים לשימוש פנימי בלבד ולא משותפים עם שום גורם צד שלישי, למעט חברת הביטוח המפעילה את הביטוח לפעילות המתבצעת.

*שים לב כי מילוי הפרטים אינו מאשר השתתפותך בליגה. במידה וברצונך להשתתף במירוץ או בעונה שלמה - יש לרכוש את הכרטיס המתאים בקישור המצורף.

 

לרכישה  לחץ כאן

personal.png
arrow&v
arrow&v
  •  בחירת הקטגוריה אינה מבטיחה את הצטרפותך לקטגרויה המבוקשת.הקטגוריה   הסופית תקבע ע"י המארגנים לאחר בדיקת הטופס

מלא את הפרטים כפי שכתובים ברשיון המקורי של הרכב.

במידה ולא כתוב, השאר שדה ריק.

vehicle.png

האם נעשה שינוי במידת הצמיגים של הרכב?

האם מקדם השחיקה של הצמיגים (TREADWEAR) מתחת 80? *

במידה ולא ביצעת שינויים נוספים ברכבך אנא לחץ על "סיום"

במידה ובוצעו שינויים במנוע או במרכב הרכב אנא פרט את השינויים שנעשו

tires.png

האם הוחלפו/ירדו חלקים מהרכב לצורך הפחתת משקל?

weight.png

האם נעשו ברכב חיזוקי שלדה?

chasis.png

האם נעשו שינויים במערכת המתלים של הרכב?

suspension.png

האם נעשו שינויים במערכת הבלימה של הרכב?

brakes.png

האם נעשו שינויים במנוע של הרכב לרבות יניקה/פליטה?

engine.png

האם נעשו שינויי תוכנה ברכב?

ecu.png

לפני שליחת הטופס, אנא וודא כי כל הפרטים שמסרת נכונים, ותואמים את הפרטים המצויינים ברשיון הרכב/בתעודת הזהות.

לאחר ההרשמה, מארגני התחרות יעברו על הפרטים שנמסרו שיקבעו את הקטגוריה אליה תשובץ עפ"י התקנון והודעה על הקטגוריה אליה תשובץ

תמסר בדואר האלקטרוני אותו הזנת.

אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי נכונים לטובת תחרות הוגנת, אני מבין שבמהלך העונה יבוצעו בדיקות טכניות ובמידה וימצא כי נמסרו פרטים שגויים אני עלול להפסל מהמירוץ ו/או מהליגה כולה ללא החזר כספי.

אני מתחייב לעדכן את מנהל המירוץ ביום האירוע לגבי כל שינוי שאבצע ברכבי במהלך העונה, וזאת שבוע לפני המירוץ.

אני מאשר כי קראתי, הבנתי ואתחייב לעמוד בתקנון הליגה

הרשמה התקבלה, תודה!

אנא ודא כי מילאת את כל השדות הנחוצים כראוי

* שים לב ההרשמה מותנית בתשלום, מילוי הטופס אינו מקנה השתתפות בליגה.

לאחר שליחת הפרטים תועבר באופן אוטומטי אל עמוד התשלום.

במידה ומילאת את הפרטים ולא הגעת לעמוד התשלום, או שברצונך להרשם מאוחר יותר

לחץ כאן